Ted & Gustaf - och nu äntligen Patrik Totero!

This article was migrated from an older iteration of our website, and it could deviate in design and functionality.


Livet på jobbet blev precis ännu roligare! Efter vad som (för oss) kändes som en evighet har nu Patrik Totero börjat på Ted & Gustaf!

Estimated read time : 2 minutes

Jump to

Förr i tiden

Patrik har under lång tid fokuserat på användaren på webben - hur innehåll ser ut, presenteras, fungerar, används och görs tillgängligt. Naturligt kopplat till detta är förstås också hur innehåll hittas, varför även sökmotoroptimering blivit ett av Patriks fokusområden.

Nu för tiden

Fram till idag har Patrik främst jobbat med gränssnittsutveckling och interaktionsdesign för företagswebbplatser, och precis som för oss övriga har dessa ofta varit baserade på publiceringsverktyget EPiServer CMS. 

Framtiden

I och med Patriks ankomst får vi en helt annan inblick i var gränssnitts- och mobilutveckling, den semantiska webben och användarinteraktion är på väg. Patriks designkänsla tillsammans med hans obevekliga fokus på användarvänlighet gör honom naturligt till vår auktoritet på gränssnittsutveckling.

Patrik Totero, Ted Nyberg, Thomas Krantz, Gustaf Lindqvist
Från vänster: Patrik Totero, Ted Nyberg, Thomas Krantz, Gustaf Lindqvist